top of page

Time for the Big Questions


"Onze wereld staat aan het begin van een nieuwe transitie. We worden beproefd door grote vraagstukken waar geen pasklare oplossingen voor zijn."

Onderwijs is de Toekomst van de Wereld Diep Leren is de Toekomst van Onderwijs.

"We hebben het juist nu nodig om op een hoger abstractieniveau met elkaar in gesprek te gaan."

Een Pandemie, Klimaatcrisis, Asielcrisis, Energiecrisis, we zitten er midden in. En wie had dat vijf jaar geleden bedacht? We zien dat onze samenleving verandert. Er zijn steeds meer gevoelige maatschappelijke gesprekken. De gevoeligheden worden gevoed door de complexe thema's van deze tijd. Social Media zorgt ervoor dat we gewild of ongewild steeds meer in onze eigen bubbel terecht komen. Terwijl we het juist nu nodig hebben, om op een hoger abstractie niveau, met elkaar het gesprek aan te gaan.


"Kennis is niet meer het enige waarmee je je in het leven staande kan houden in deze tijd"

Zijn we in staat geweest om onszelf voor te bereiden op deze nieuwe tijd? Het lijkt een tijd die niet meer te stoppen is. Social Media zorgt dat informatie sneller gaat dan we ooit gedacht hadden. Maar ook de desinformatie, die soms niet meer van echt te onderscheiden is. Kunnen we met de huidige kennis en skills de complexiteit nog wel aan? Of moeten we een tandje bijzetten en nadenken over onze eigen skills en manier van leren, waarmee we weten dat kennis niet meer het enige is waar je je in het leven mee staande kan houden?


“Social media geeft niet alleen informatie, het geeft ook normen aan, hoe je leven eruit moet zien, hoe je je moet gedragen, hoe je er fysiek uit moet zien en je mentaal moet voelen."

Ook voor onze jonge mensen is de wereld veranderd. De pandemie heeft bij veel jonge mensen de vraag doen stellen wat het nut van het systeem is. "Waar doe ik het allemaal voor? Wat is het nut en de noodzaak om tot leren te komen en op welke wijze heeft dit relatie met mijn toekomst?" Jonge mensen zijn opgegroeid met digitale media, zij zijn de 'digital natives' van deze tijd. Dit biedt veel kansen en mogelijkheden, maar ook veel druk. Social media geeft niet alleen informatie, het geeft ook normen aan, hoe je leven eruit moet zien, hoe je je moet gedragen, hoe je er fysiek uit moet zien en je mentaal moet voelen. Alles volgens opgedragen standaarden die de individualiteit en uniciteit van jonge mensen onbewust ondermijnt.


“Hebben we wel genoeg tijd besteed aan het ontwikkelen van competenties waarmee jonge mensen zich in de huidige wereld staande kunnen houden?

Zijn we in staat geweest om onze jonge mensen voor te bereiden op deze nieuwe tijd? Zijn we bewust van de impact van IT? Hebben we genoeg tijd besteed aan het ontwikkelen van competenties waarmee jonge mensen zich in de huidige wereld staande kunnen houden? Dan gaat het naast het beheersen en toepassen van kennis, ook over goed voor je zelf kunnen zorgen, qua fysieke en mentale gezondheid, omgaan met groepsdruk, sociale contacten en social media, spiritueel bewustzijn en vinden van een emotionele balans.


“Zou het verstandig zijn om na te denken over een nieuwe Taxonomie van Leren?

Zodat steeds minder mensen, zowel jong als oud, zich depressief zullen voelen en steeds meer mensen leiderschap nemen om oplossingen te creëren voor onze complexere wereld? Zou dat verstandig zijn? Wat ons betreft wel; want nadenken over een nieuwe taxonomie van leren die tegemoet komt aan de eisen van deze tijd lijkt meer nodig dan ooit! De tijd is rijp om van 'Traditioneel Leren' de stap te zetten naar 'Diep Leren".


“Hoe kunnen we leidinggeven en leren, beter aan laten sluiten met de toekomst en de wereld?'

In 2014 zijn we wereldwijd gestart met het Partnerschap New Pegagogies for Deep Learning. (NPDL) De aanleiding was een wereldwijde observatie dat we op vele plekken in de wereld dezelfde vragen tegen kwamen; 1. ICT was, volgens de positieve potentie die technologie zou kunnen hebben, niet of nauwelijks geïntegreerd. 2. Leerlingen waren niet intrinsiek gemotiveerd en 'leerden voor de test'. 3. Docenten voelden zich onthand, door het ontbreken van een passende didactiek 4. Leiders wisten niet hoe zij het veranderend en innovatieve vermogen binnen organisaties konden versterken. Binnen het mondiale partnerschap was de hoofdvraag: "Hoe kunnen we leren en leidinggeven beter aan laten sluiten met de toekomst en de wereld, waar mensen morgen in zullen leven?".


“Je kan niet zomaar concepten uit het buitenland kopiëren, als zijde dé nieuwe oplossing. Aansluiten bij de Nederlandse professionele cultuur en routines was onze eerste opdracht"

De implementatie van Diep Leren in Nederland ging niet vanzelf. Je kan niet zomaar concepten uit het buitenland kopiëren, als zijde dé nieuwe oplossing. Nederland heeft zijn eigen professionele cultuur, en zijn eigen routines en vaardigheden. Aansluiten bij onze Nederlandse professionele cultuur en routines was onze eerste opdracht. Vanuit een brede visie; 'Think Global, Act Local', en een wendbare adaptieve houding, zijn we gestart. Gevoed door de struikelpunten in de praktijk is de nieuwe Taxonomie voor Leren ontwikkeld. En dat was onze implementatie-lijn. Vanuit traditioneel leren, doorontwikkelen naar gepersonaliseerd leren, onderzoekend leren, ontwerpend leren en verdiepend leren. Met behulp van omschreven succes-factoren. Zodat we in Nederland handvaten hebben om de mondiale droom waar te kunnen maken.


Onze ervaring heeft geleerd dat Diep Leren een mooie basis vormt om organisatie-concepten beter aan te laten sluiten met de dynamische wereld om ons heen. Met het in de praktijk getoetste instrumentarium, doen wat nodig is: de basis op orde én verder implementeren van andere vormen van leren, waarmee leiders, lerenden en organisaties het innovatief en adaptief vermogen versterken.


“Twenty-Twenty is The Decade to Deliver"

En daarmee komen we terug op de vraag in onze huidige tijd; de Twenty-Twenty's. Voor ons "The Decade to Deliver". We worden beproefd door vraagstukken waar geen oplossingen voor zijn. We hebben het nodig om op een hoger abstractieniveau met elkaar in gesprek te gaan. Langer wachten is geen optie. We kunnen door middel van Learning, Reseach en Innovation er voor zorgen dat leren, leidinggeven en nieuwe vaardigheden beter aan sluiten met de toekomst en de wereld. Want alleen als we weten hoe we studenten en leerlingen kunnen blijven motiveren, en we weten wat er in hun wereld afspeelt, zullen we in staat zijn om leren aan te laten sluiten aan de toekomst en de wereld waar jonge mensen in zullen leven.


“Onderwijs is de Toekomst van de Wereld. Diep Leren is de Toekomst van Onderwijs!"

Bent u benieuwd naar leidinggeven en leren voor de toekomst? Van Studielast naar Studielust? Wilt u meer passie voor vakmanschap binnen uw organisatie? Leerlingen en Studenten die gemotiveerd zijn? Professionals die over de inhoud van hun vak praten en continue op zoek zijn om hun vakmanschap te verbeteren? Inschrijven voor deze uitdagende Journey kan!


Want we zijn in deze fase nog meer overtuigd van de noodzaak:

Onderwijs is de Toekomst van de Wereld,

Diep Leren is de Toekomst van Onderwijs!


We kijken er naar uit u te ontmoeten!31 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Commenting has been turned off.
Sjoerd de Blok
Nov 20, 2022

Wat een prachtig pakkend stuk!

Like
bottom of page