top of page

Deep
Learning
Opbrengsten 

 

Het mondiale partnerschap richt zich op het wereldwijd ontwikkelen van nieuwe overdraagbare en duurzame oplossingen die inhoud geven aan ‘Personalized Deep Learning’ voor zowel leerlingen als leraren. Oplossingen waar het lesgeven niet centraal staat maar het leren. Waar leerlingen ruimte én verantwoordelijkheid krijgen ten aanzien van de organisatie, de planning en resultaten van het eigen leerproces. Waar met behulp van ICT de ontwikkeling van kinderen en hun leren automatisch voor leerlingen én docenten in kaart gebracht wordt en het leren van leerlingen en leraren door middel van ICT zinvoller, betekenisvoller, aantrekkelijker en daarmee effectiever wordt. Scholen waar leerlingen en leraren vanuit een intrinsieke flow gemotiveerd zijn om steeds meer vanuit samenwerking en creatie complexe vraagstukken te exploreren en samen op te lossen!

Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Afbeelding1.png

LEADERS OF DEEP CHANGE

Leidinggevenden ontwikkelen zichzelf als ‘Leaders of Deep Change’, ze beheersen de skills waarin het leiden van verandering en innovatie een onderdeel van hun vakmanschap geworden is. Ze weten bij hun team vertrouwen in hun eigen ontwikkeling te versterken en moedigen docenten aan in een open verandercultuur nieuwe werkwijzen te exploreren, het eigen systeem en hun eigen handelen ter discussie te stellen en te leren van fouten, om hiermee nieuwe ‘experience based’ praktijkervaring op te bouwen. Het vraagt om krachtig en breed gedragen leiderschap. Vanuit de theorie van ‘distributive leadership’ neemt collectieve capaciteit de plaats in ten opzichte van individuele en solitaire sturingskracht. Leiderschap wordt niet gezien als persoonlijke status, maar als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijke collectieve kracht, waarbij leiderschap in de klas evenzeer een (rol) model is voor leiderschap in de school en visa versa. De nadruk ligt op onderwijskundig leiderschap; modelleren, monitoren en garanderen van effectief onderwijs en optimaal leerrendement. Niet de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is het startpunt, maar de ontwikkeling van de gehele schoolorganisatie.

Daar ligt tegelijkertijd ook de grootste uitdaging. Het impliceert de inzet van energie en middelen ter verbetering van onderwijs en leren, alsmede de nadruk op prestaties; steeds gericht op het realiseren van het geschetste toekomstperspectief. Een expeditie met onzekerheden, twijfel, angst voor het onbekende, en ‘uitproberen wat werkt’. Maar zeker ook met moed, daadkracht, reflectie en indrukwekkende stappen vooruit!

Teachers as Designers 

Teachers as Designers beheersen de basisvaardigheid die van een goede docent verwacht wordt. Zij koppelen theoretische wetenschappelijk bewezen werkwijzen aan hun eigen praktijk en durven nieuwe onderwijsconcepten te verkennen en exploreren op microniveau. Zij onderzoeken en analyseren het effect alvorens deze op meso- en macroniveau in te zetten. De scholen hebben een relevant meet- en evaluatiesysteem dat gericht is op het in kaart brengen van het leren van leerlingen en leraren, de condities van leeromgevingen en het effect van de leerontwikkeling van leerlingen en teams. Teachers as Designers realiseren voor alle leerlingen ‘Personalised Learning’ door de transitie te maken van ‘lesgeven’ naar ‘het activeren’ van het leren van individuele leerlingen’. Zij creëren een balans tussen cognitie en emotie; weten een weg te vinden tussen het ‘moeten’ en met plezier ‘effectief inzetten van tijd voor leren’. Teachers as Designers weten dat ‘als zij echt willen dat hun leerlingen leren; zij ook bereid moeten zijn om te luisteren naar ‘Students Voices’ en daarvan te leren. Een stap verder is het gepassionaliseerd leren; leerlingen die vanuit intrinsieke flow en motivatie steeds mee willen leren en een bijdrage willen leveren aan de directe en indirecte wereld om hun heen.

Students as Leading Learners 

Leading Learners krijgen ruimte, verantwoordelijkheid en eigenaarschap m.b.t. het organiseren & het plannen van de resultaten van het eigen leerproces. Leading Learners weten wat hun inspireert, motiveert en wat hun toekomstdromen zijn en nemen -gesteund vanuit partnership met leraren- zelf de leiding hierin. Leading Learners hebben aandacht voor het ontwikkelen van metacognitie. Zij zijn zich bewust hoe je als persoon het beste leert en kunnen binnen een open leercultuur zelfvertrouwen ontwikkelen waarin hun talent en kracht het uitgangspunt is. Zij zijn vanuit een intrinsieke flow en als Triple Loop Learners gemotiveerd om steeds vanuit samenwerking en creatie met leerlingen, leraren en andere leerpartners complexe vraagstukken te exploreren en samen op te lossen. Students as Leading Learners zijn positief en flexibel, hebben doorzettingsvermogen, kunnen kennis toepassen, abstract denken en complexe vraagstukken oplossen. Ze zetten ICT effectief in, hebben een Global Growth Mindset, kunnen samenwerken & effectief communiceren: kortom, ze beheersen de Deep Learning Skills!

Schools as Learning Studio’s gaan als basisattitude uit van ‘Distributive Leadership. Zij zijn er van overtuigd dat, juist in organisaties gericht op het leren van kinderen, het essentieel is leiderschap te modeleren dat ‘uitgaat van verantwoordelijkheid voor het rendement door iedereen’. Schoolteams realiseren succesvolle transities door bewust de kennis van veranderkunde en de kracht van ‘Capacity Building’ als hefbomen in te zetten. Learning Studio’s zijn scholen die pedagogisch partnership tussen leraren, tussen leerlingen, en tussen leraren én leerlingen, bewust hebben vormgeven om het leerrendement gezamenlijk te verbeteren. School as Learning Studio’s maken het leren van leerlingen en hun eigen werkinhoud aantrekkelijker en effectiever met een flink impuls door het inzetten van ‘Digital Tools & Resources’. Teams zoeken naar partners buiten de school die het halen van doelstellingen ondersteunen en met inzet van ICT wordt de voortgang van het leren van leerlingen automatisch op maat begeleid, geregistreerd en 24-7 beschikbaar gemaakt!

Afbeelding1.png

Schools as Learning Studio’s 

Heading-To-Class-530423462_4928x3280.jpeg
bottom of page