top of page

Leren Leren en Leren Leven!!

Bijgewerkt op: 20 nov. 2022


Natuurlijk hebben we basis kennis en basisvaardigheden nodig om redzaam te blijven in de huidige tijd. Daar horen kunnen lezen, rekenen en schrijven bij. Maar als we deze vaardigheden onder de knie hebben gaat het op meer.


"Naast kennis en vaardigheden die zorgen dat we redzaam blijven in deze tijd, is het goed om na te denken over die dimensies die ons staande houden in deze wereld."

"Naast Leren Lezen zijn ook Leren Leren en Leren Leven essentieel!"

We hebben ook andere vaardigheden nodig die ons staande houden in deze wereld en ons in staat stellen om gelukkig en gezond te leven. Dan gaat het om doorzettingsvermogen, om kunnen gaan met druk, omgevingsbewustzijn, verbanden kunnen leggen, creatieve oplossingen kunnen bedenken en meer. Naast Leren Lezen zijn ook Leren Leren en Leren Leven essentieel!


Het mondiale partnerschap Deep Learning werkt met 6 C's. Deze 6 C's (die in de Nederlandse vertaalde versie niet echt zes C's zijn) zijn vaardigheden die ons helpen ons staande te houden in een steeds complexere wereld. Nadenken over de inzet van deze competenties lijkt meer nodig dan ooit! De competenties zijn: Character, Communication, Critical Thinking, Citizenship, Collaboration and Creativity. We diepen er hier twee voor u uit.“De competentie Character gaat over 'Karakter tonen' om een 'Deep Learner' te zijn en leiding te nemen over je eigen leren.”

De competentie Character gaat over 'Karakter tonen' om een 'Deep Learner' te zijn en leiding te nemen over je eigen leren. Daarbij denken we aan het omgaan met tegenslagen, uitdagingen niet uit de weg gaan en vastberaden zijn. Creëren van Diepe Leerervaringen en verantwoordelijkheid zijn essentieel, in de vorm van creatieve oplossingen bedenken, feedback vragen en bewust eigen leerkansen creëren. Bij steeds complexer wordende vraagstukken die op ons afkomen, is lef hebben, integer zijn en handelen vanuit waarden en een moreel kompas een grotere noodzaak om duurzame en rechtvaardige oplossingen te kunnen creëren.


“Aardig bij Communication is, om daarbij ook verschillende culturen en culturele achtergronden mee te nemen.”

Bij Communication gaat het erom om vanuit een bepaald doel en vanuit verschillende communicatiestijlen, met impact te kunnen communiceren. Reflecteren op je eigen communicatiestijl en bewustzijn van eigen vooroordelen, zorgt voor continue ontwikkeling. Maar met name om ook om vanuit je ware zelf te communiceren en positieve verandering te genereren, met het doel de wereld een stukje beter te maken. Aardig bij Communication is, om daarbij ook verschillende culturen en culturele achtergronden mee te nemen. We realiseren ons daarbij dat in continenten als Amerika en Europa, Communicatie veelal gestoeld is op presenteren en overdragen, terwijl juist in Afrika en Azië , non-verbale communicatie veel belangrijker ervaren wordt. Op deze wijze kunnen we nog veel van elkaar leren en zal Cultural Understanding een steeds grotere rol in samenleving spelen.“Onomstotelijk zijn de 6C' s van groot belang in ons onderwijs, want met alleen kennis kom je in de huidige wereld niet ver meer.”

Wanneer we deze zes C's overdenken zien we de essentie die er nodig is om ons staande te houden in de complexe wereld. Onomstotelijk zijn de 6C' s van groot belang in ons onderwijs, want met alleen kennis kom je in de huidige wereld niet ver meer. Daarnaast zien we in de huidige tijd ook een aantal tendensen ontstaan, waardoor een zevende Skill toegevoegde waarde kan bieden.


“Maar hoe kan je een bijdrage leveren aan een betere wereld, terwijl voor jezelf de juiste keuzes maken al zo moeilijk is?"

Mede door de komst van Sociale Media, Sociale Druk en Sociale Ongelijkheid, worden mensen op steeds jongere leeftijd uitgedaagd om zich staande te houden binnen hun peergroup. Deze tendens lijkt het afgelopen vijf jaar steeds meer jongeren te bereiken. Tegenover het bij een groep horen, is ook de hang naar volledige vrijheid en onafhankelijkheid, iets wat bij de ontwikkeling van individualiteit hoort. Maar hoe kan je een bijdrage leveren aan een betere wereld, terwijl voor jezelf de juiste keuzes maken al zo moeilijk is? Wat is onze rol, en hoe kunnen we zorgen dat jonge mensen redzaam zijn, zichzelf staande weten te houden maar ook een zo gewenste toegevoegde waarde kunnen bieden?


“De zevende C is de Carying Skill. Deze competentie gaat het over goed voor je zelf kunnen zorgen, qua fysieke en mentale gezondheid."

De zevende C is de Carying Skill. Deze competentie gaat het over goed voor je zelf kunnen zorgen, qua fysieke en mentale gezondheid, omgaan met groepsdruk, sociale contacten en social media, spiritueel bewustzijn en vinden van een emotionele balans. Zodat steeds minder jonge mensen zich depressief voelen en steeds meer jonge mensen leiderschap nemen om de juiste keuze voor hunzelf te kunnen maken, maar ook durven komen voor anderen. Om zo oplossingen te creëren voor onze complexere wereld.“Vele scholen zijn verrast over het enthousiasme van de leerlingen en de wijze waarop leerlingen hun ontwikkeling aan de hand van de 6 C's kunnen benoemen."


De implementatie van de 6C's leidt op vele scholen tot leerplezier. Het geeft leerlingen meer inzicht in hun eigen ontwikkeling en handvaten om te groeien. Vele scholen zijn verrast over het enthousiasme van de leerlingen en de wijze waarop leerlingen hun ontwikkeling aan de hand van de 6 C's kunnen benoemen.


“Bij het implementeren van de 6 C's onderscheiden we vijf verschillende fasen. Deze zijn in de Nederlandse Turning Learning Toolkit ontwikkeld."

Bij het implementeren van de 6 C's onderscheiden we vijf verschillende fasen. Deze zijn in de Nederlandse Toolkit ontwikkeld. De eerste fase is 'weten waar over het gaat. Welke competenties zijn er? Hoe zijn deze opgebouwd, wat zijn de dimensies? En wat is van deze dimensies dan weer het meest belangrijk; wat zijn de essenties? De tweede fase is de ontwikkeling van de competenties van leerlingen in kaart brengen. De derde fase gaat over het reflecteren op ontwikkeling van de 6C's binnen rijke authentieke en innovatieve leercontexten. De vierde fase gaat over de vraag hoe je het ontwerpende leeractiviteiten in kan zetten om ontwikkeling van competenties te stimuleren. De vijfde fase gaat over het ontwikkelen van begrip van verschillende culturen en wereldwijd bewustzijn rondom de genoemde competenties.


Bent u benieuwd naar de instrumentaria die de implementatie van de C's in uw onderwijs mogelijk maken? Kijk dan verder op onze site naar de beschikbare materialen, online sessies en scholingsmogelijkheden.


We ontmoeten u graag en helpen u graag verder!

39 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Commenting has been turned off.
Sjoerd de Blok
Nov 20, 2022

Wat een pakkend stuk

Like
bottom of page