top of page

Deep
Learning 
Aanpak 

 

New Pedagogies for Deep Learning is een uniek ambitieus en innovatief project om echt het verschil te maken! In dit wereldwijde partnerschap bundelen meer dan 1000 scholen hun kennis, kracht en energie om met elkaar de beweging naar TURNING LEARNING te maken.

 

Het NPDL-partnerschap geeft een organisatievorm die het leren van elkaar horizontaal, verticaal, digitaal, regionaal, nationaal en internationaal regisseert! Deelname aan het NPDL-partnerschap biedt een scala aan faciliteiten en mogelijkheden. Scholen kunnen rekenen op toegang tot materialen, bronnen, netwerken, coaching, training & ondersteuning, die helpen bij het ontwikkelen van de organisatie, de leraren en leerlingen.

 

Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Citizenship - oplossen van complexe problemen om anderen te helpen .png

Workshops. Idea Labs en Design Studio's  

Voor de ontwikkeling van Verdiepend Leren worden Workshops en Idea Labs georganiseerd.  Deelnemers doen nieuwe kennis en ideeën op en zijn,  ondersteund met onderzoek en feedback systemen, gefocust zijn op continue ontwikkeling. Scholen gaan in hun eigen scholen aan de slag in Design Studio's. Een Design Studio, bestaat uit een Studio leader, een Mesuere Leader, een Deep Learning Leader en Innovation Leader. 

Deelnemers zullen, gevoed door de de theoretische uitgangspunten van NPDL, verschillende IT-toepassingen, het  leerrendement (6C's) en de inbreng en adviezen van leerlingen, Verdiepend Leren verder in de Design Studio’s uitwerken. Verdiepende leertaken worden zo ontworpen dat ze de ontwikkeling van de 6 C's uitlokken en stimuleren. Enkele voorbeelden zijn: 2D simulaties, onderzoekend leren, gebruik van Mobile Devices, Serious Gaming, MOOCS etc.

 

NPDL geeft concreet invulling aan Deep Learning in de vorm van de zes ‘C’s: Character, Critical thinking, Communication, Collaboration, Creativity & Citizenship. Voor iedere ’C’ zijn Learning Progressions omschreven, waarin wordt aangegeven hoe leerlingen zich op deze vaardigheden ontwikkelen. Scholen brengen de ontwikkeling van leerlingen op de 6C's via digitale toepassingen in kaart.  Deelnemers presenteren aan het eind van elk deelname jaar tijdens een Learning Fair de NPDL-schoolopbrengsten.

Programma keuze

Afhankelijk van de intensiteit van de programmakeuze hebben scholen toegang tot faciliteiten om het realiseren van NPDL-doelstellingen optimaal te kunnen ondersteunen. Deze faciliteiten kunnen op individueel niveau (online) op schoolniveau (online of op locatie) in bestuursverband (op locatie of in Amsterdam) plaatsvinden. Samen met u maken we een maat-programma wat tegemoet komt aan uw beginsituatie en wensen. 

 

Met een (samengestelde) deelname-capaciteit van designteams uit 40 scholen, wordt een driejarig Nederlands Cluster gevormd. Cluster deelnemers kunnen participeren in drie tweedaagse Idea Labs per jaar,  welke in Amsterdam of verschillende locaties in Nederland, België, of Europa, georganiseerd zullen worden. Een Idea Lab is een tweedaagse bijeenkomst gestoeld op uitwisseling van kennis, contact en inspiratie. Het Idea-lab is tevens  het startpunt voor de ontwerp-cyclus in de Design Studio’s.  Naast een lidmaatschap van het mondiale netwerk, behoort ook  deelname aan internationale studiereizen tot de mogelijkheden.  

 

 

Onderzoek

Gedurende het partnerschap wordt gemeten waar een school met zijn docenten en leerlingen staat in de ontwikkeling van de Learning Progression van Deep Learning Skills. Ook worden de ontworpen diepe leertaken op deze manier gewaardeerd om een relatie te leggen tussen het werk in de Design Studio’s en de ontwikkeling van de school. De school kan zo bepalen waar zij staat door zich (inter)nationaal te vergelijken met andere scholen binnen het mondiale partnerschap. Binnen de NL scholen wordt op landelijk, bestuurs- en schoolniveau onderzoek uitgevoerd naar de School Condities van Deep Leren (School Conditions Rubric), en de Learning Progressions van leerlingen. Aanvullend kan onderzoek uitgevoerd worden naar talent, kracht en ‘professional capital’ van leraren binnen uw bestuur en (school) organisatie. De Measure Leaders van de NPDL-scholen worden in Support Meetings meegenomen in de wijze waarop zij de ontwikkeling van Learning Progressions binnen de eigen school kunnen onderzoeken en stimuleren alsmede de onderzoekmatige cultuur kunnen versterken.

Global NPDL Partnerschap

Scholen die ervoor kiezen om deel te nemen in het Internationale Partnerschap maken deel uit van de Global Learning Hub, waarin netwerken, kennis, ideeën en Good Practices en flow gedeeld worden.

 

Binnen deze Community zijn contacten mogelijk tussen buitenlandse en Nederlandse partners en scholen. In de Global Hub kunnen scholen beschikken over recente internationale materialen, video's, tools, resources, rubrics & trainingsmaterialen voor leraren om waarmee het realiseren van de NPDL-doelstellingen, optimaal te kunnen ondersteunen en begeleiden.

Deelnemers aan het Partnership kunnen tevens deelnemen aan het Internationale NPDL Global Learning Institute dat om de twee jaar op een andere plaats in de wereld georganiseerd wordt. In dit Global Learning Institute komen alle NPDL-clusters uit de USA, Canada, Uruguay, Finland, Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland bijeen om gezamenlijk binnen de NPDL Learning Community kennis te delen. Heeft u belangstelling? Het GLOBAL Learning Institute is een unieke kans voor innovatieve Nederlandse partners, bestuurders en Design Studio Leaders om een momentum te creëren en nieuwe partners uit alle delen van de wereld te ontmoeten, het wereldwijde partnership te ervaren en mee werken aan een wereldwijde transformatie van educatie. 

Creativity - leiderschap voor actie .jpg
bottom of page