top of page

Deep
Learning
Doelstellingen

Heeft u ambitie om het beste onderwijs te realiseren en wilt u daartoe innoveren? Stelt u samenwerken in nationale en internationale partnerships op prijs? Zou u samen met andere schoolbesturen en andere scholen in een Global Partnership onder leiding van prof. dr. Michael Fullan, uw innovatie vorm willen geven? Dan nodigen wij u graag uit deel te nemen aan New Pedagogies for Deep Learning.
 

Ambitieuze besturen, scholen en instituten kunnen meedoen aan dit unieke transformatie traject wat een echte verandering binnen uw onderwijs realiseert. Scholen in PO, VO, MBO en HBO nemen vanuit uit Nederland deel aan het mondiale partnerschap.

 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?

We vertellen u graag meer!

Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.

Deep Learning 

Turning Learning representeert het wereldwijde partnerschap van ‘New Pedagogies for Deep Learning’ binnen Nederland. In Nederland kunnen geïnteresseerde scholen deelnemen om via het delen van onderzoeks- en praktijkervaring, van en met elkaar te leren. Deelnemende scholen gebruik van een ‘Suite of Tools’ en werken samen om veelbelovende nieuwe didactiek die dieper leren mogelijk maken, vast te stellen, verder te ontwikkelen en op te schalen.  

 

Door deel te nemen aan NPDL bouwen scholen samen aan Diepe Leer Ervaringen binnen hun onderwijspraktijk die succesvol blijkt in onderzoekend en ontwerpend leren, uitdagende leeromgevingen en grotere betrokkenheid bij docenten en leerlingen, Wereldwijd hebben zich zeven clusters in zeven verschillende landen aangesloten bij het partnerschap ‘Deep Learning’, en met hen honderden scholen, duizenden leraren en honderdduizenden leerlingen. Samen is men binnen het partnerschap bezig met de transformatie van leren, waarbij de ‘Deep Learning Competenties’ de basis vormen. Met de 6 C's als uitgangspunt zoekt ieder individu zich een weg zoekt naar het echte leven, gebruikmakend van de kracht van ICT om zo eigen interesses en talenten te versterken.

DOELSTELLINGEN

New Pedagogies for Deep Learning is een wereldwijd partnerschap. Deelnemende nationale en internationale partners en scholen werken continu samen om met behulp van onderzoek en de meest innovatieve middelen, succesvolle praktijkervaringen aan te duiden die Deep Learning vormgeven.

 

Het wereldwijde partnerschap beweegt van voorgenomen strategische beleidsontwikkeling naar een wereldwijd systeem- doorbrekende, daadwerkelijke innovatie en implementatie! We bouwen hierbij voort op succeservaringen van innovatieve scholen die door het stimuleren van betrokkenheid van leerlingen, het organiseren en inrichten van effectieve lespraktijken en uitdagende lesomgevingen, ervaringen opgedaan hebben met Deep Learning.

 

Binnen het partnership verkennen deelnemers nieuwe werkvormen, nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe vormen van organiseren en stimuleren van informeel en formeel leren, die −binnen een door technologie ondersteunde samenleving− leiden tot optimaal leerrendement voor iedereen.

 

Het NPDL Partnerschap nodigt partners uit om mede richting te geven aan een wereldwijde onderwijs paradigmashift. De intentie van het wereldwijde partnerschap is gericht op het opschalen en verduurzamen van deze succeservaringen, door deze om te zetten in breed toepasbare nieuwe modellen van leren. Deze zullen een solide wetenschappelijke basis vormen voor een effectieve en holistische onderwijstransitie.

Collaboration - sociale, emotionele en interculturele vaardigheden.png
bottom of page