top of page

Round Table 'Besturen met Lef'

Bijgewerkt op: 24 jan.

Leren en leidinggeven naar een hoger abstractie niveau brengen


"Uitdagingen zijn onderdelen van het vak als bestuurder, maar soms lijkt het wel of de wereld in brand staat.'

Nederland maakt de balans op. Vanuit diverse gremia worden ervaringen van de afgelopen tijd beschouwd. Met name binnen overheid klinkt een roep naar herbezinning op huidige besturingssystemen en een wens om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Uitdagingen zijn onderdeel van het vak, maar soms lijkt het wel of de bestuurlijke wereld in brand staat. De problematiek die we in de wereld ervaren, hebben duidelijke impact op huidige bestuurlijke vraagstukken.


Hoe kunnen we weerstand bieden aan de complexiteit van alle dag? Hoe kunnen we pro-actief anticiperen op komende lastige vraagstukken? Omdat in vele sectoren dezelfde dynamieken spelen, is 't interessant om de vraag te verbinden. Het publieke domein met daarin onderwijs, zorg en overheid opereren vaak allen vanuit een risico-vermijdende bedrijfsvoering.


"Binnen een risico-vermijdende bedrijfsvoering zijn er altijd wel juridische adviezen te vinden waarom je een beslissing niet moet nemen." Chris Fonteijn in Zorgvisie;

Maar willen we ons laten remmen door wat niet kan? Of zoeken we pro-actief naar oplossingen die organisaties verder helpt? Richten we onze veerkracht en vindingrijkheid op wat wel kan en wat gericht is op de onvoorspelbare toekomst? En hoe doen we dat dan? Is het de tijd dat, zoals Fonteijn stelt: “Het lef moeten hebben om meer te experimenteren en zich uit te durven uitspreken? Wat is de toegevoegde waarde van experimenteren, wat is het rendement van het durven uitspreken en wat betekent dit voor bestuurlijk verantwoordelijken maar ook voor kaderstellende en controlerende organen? Hoe zorg je dat je oog en warmte voor mensen hebt, toch je innovatieve toekomstvisie realiseert?


Kijkend naar verschillende vormen van lerend leiderschap schetsen Morgan McCall, Robert Eichinger, en Michael Lombardo in hun model het effect van formeel leren, sociaal leren en experimenteel leren. Daarbij geven zij aan dat het rendement van formeel leren (colleges, opleiding) slechts 10% is. Het sociaal leren, (netwerken, coaching en mentoring) blijkt overschat en geeft slechts 20% leereffect. Het experimentele leren, (nieuwe en uitdagende ervaringen), heeft echter 70% rendement, een significant verschil met de overige vormen.


"Wat op dag één lef is, kan op dag twee falen zijn. Een bestuurder met lef is niet bang om risico’s te nemen, maar gaat daar wel verantwoordelijk mee om”.

Een mooie basis om meer experimenterend te leren, maar het liefst zonder vermijdbare risicio’s. Want volgens Fonteijn “geldt dat wat op dag één lef is, op dag twee falen kan zijn. Een bestuurder met lef is niet bang om risico’s te nemen, maar gaat daar wel verantwoordelijk mee om”. En daar zit ook juist de balans. Kansen benutten, maar afbreukrisico vermijden. Vanuit collegiaal bestuur elkaar stimuleren, versterken en soms afremmen. Bestuurlijk experimenteren binnen een ambidexter context; zowel effectief als innovatief zijn. Continue werken aan huis-op-orde, en tegelijkertijd toekomstgericht ontwikkelen.


Hulde aan bestuurders die experimenteel durven leren en daarmee over hun eigen schaduw stappen. Die zich niet beperken tot de regels, maar zich uit durven spreken, kijken naar wat wel kan en verantwoordelijkheid nemen voor hun besluiten. Waarbij steeds vanuit de 'continues improvement', ruimte is voor leren van fouten en tussentijds aanpassen.


Durft u ook uit uw comfort zone te stappen en te leren van ervaringen? Schrijft u in voor de Ronde Tafel? Om daarmee uw leren en leidinggeven naar een hoger abstractieniveau te kunnen brengen? We zien u graag!Turning Learning organiseert Ronde Tafel sessies

waar bestuurders uit diverse sectoren bijeenkomen.


Ons team staat u graag te woord voor advies en informatie via 0031.648.763.338 of mail ons via contact@turninglearning.nl


36 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page