top of page

Diep Leren Opbrengsten


Het mondiale partnerschap richt zich op het wereldwijd ontwikkelen van nieuwe duurzame oplossingen die inhoud geven aan Diep Leren, voor zowel leerlingen als leraren. Oplossingen waar het lesgeven niet centraal staat maar het leren. Waar leerlingen ruimte én verantwoordelijkheid krijgen ten aanzien van de organisatie, de planning en resultaten van het eigen leerproces.


"Diep Leren creëert binnen organisaties een cultuur waar oplossingen en leren centraal staan"Waar met behulp van ICT de ontwikkeling van kinderen en hun leren automatisch voor leerlingen én docenten in kaart gebracht wordt en het leren van leerlingen en leraren door middel van ICT zinvoller, betekenisvoller, aantrekkelijker en daarmee effectiever wordt. Scholen waar leerlingen en leraren vanuit een intrinsieke flow gemotiveerd zijn om steeds meer vanuit samenwerking en creatie complexe vraagstukken te exploreren en samen op te lossen!


"Turning Learning is voorstander van Do Your Own Reseach (DYOR) en Design Your Own Practice (DYOP)."

Turning Learning heeft met veertig scholen van het eerste uur duurzame leerervaring opgedaan. Vanuit een mondiale visie op Diep Leren is een Nederlandse ambitie bepaald en zijn nuances aangebracht vanuit de Nederlandse context. De vele onderzoeksresultaten en ervaringen van "Wat werkt en niet werkt in Nederland', zijn door Turning Learning vertaald in handzame instrumentaria en opbrengsten.


Turning Learning is voorstander van Do Your Own Reseach (DYOR) en Design Your Own Practice (MYOP). Dat is waar we voor staan ook onze werkwijze. Het werkt niet om concepten zomaar te kopiëren uit het buitenland, je kan deze wel gebruiken als inspiratiebron. En daarmee aan de hand van onderzoek en inspiratie als professional en organisatie je eigen route bepalen. Vanuit je eigen onderzoek, je eigen praktijk-theorie ontwerpen. Dat maakt het ook uitdagend en leuk om te doen!


"Duurzame verandering alleen plaats vindt als deze op vele lagen door de organisatie tegelijkertijd plaats vindt."

Onze ervaring leert dat duurzame verandering alleen plaats vindt als deze op vele lagen door de organisatie tegelijkertijd plaats vindt. En alle radertjes tegelijkertijd in beweging gebracht worden. In uitvoering zijn we tevreden als we zien dat Leiders hun vak uitvoeren als Leaders of Deep Change. Als we docenten en leerkrachten zien als Teachers as Designers, Leerlingen en Studenten Leading Learners zijn en scholen en organisaties de cultuur hebben van een Learning Studio.


"Leaders od Deep Change beheersen de skills waarin het leiden van verandering en innovatie een onderdeel van hun vakmanschap geworden is."Leaders of Deep Change

Leidinggevenden ontwikkelen zichzelf als ‘Leaders of Deep Change’, ze beheersen de skills waarin het leiden van verandering en innovatie een onderdeel van hun vakmanschap geworden is. Ze weten bij hun team vertrouwen in hun eigen ontwikkeling te versterken en moedigen docenten aan in een open verandercultuur nieuwe werkwijzen te exploreren, het eigen systeem en hun eigen handelen ter discussie te stellen en te leren van fouten, om hiermee nieuwe ‘experience based’ praktijkervaring op te bouwen. Het vraagt om krachtig en breed gedragen leiderschap. Vanuit de theorie van ‘distributive leadership’ neemt collectieve capaciteit de plaats in ten opzichte van individuele en solitaire sturingskracht. Leiderschap wordt niet gezien als persoonlijke status, maar als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijke collectieve kracht, waarbij leiderschap in de klas evenzeer een (rol) model is voor leiderschap in de school en visa versa. De nadruk ligt op onderwijskundig leiderschap; modelleren, monitoren en garanderen van effectief onderwijs en optimaal leerrendement. Niet de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is het startpunt, maar de ontwikkeling van de gehele schoolorganisatie.

Daar ligt tegelijkertijd ook de grootste uitdaging. Het impliceert de inzet van energie en middelen ter verbetering van onderwijs en leren, alsmede de nadruk op prestaties; steeds gericht op het realiseren van het geschetste toekomstperspectief. Een expeditie met onzekerheden, twijfel, angst voor het onbekende, en ‘uitproberen wat werkt’. Maar zeker ook met moed, daadkracht, reflectie en indrukwekkende stappen vooruit!

"Teachers as Designers durven nieuwe onderwijs concepten te verkennen en deze uit te proberen in hun eigen praktijk."

Teachers as Designers

Teachers as Designers beheersen de basisvaardigheid die van een goede docent verwacht wordt. Zij koppelen theoretische wetenschappelijk bewezen werkwijzen aan hun eigen praktijk en durven nieuwe onderwijsconcepten te verkennen en exploreren op microniveau. Zij onderzoeken en analyseren het effect alvorens deze op meso- en macroniveau in te zetten. De scholen hebben een relevant meet- en evaluatiesysteem dat gericht is op het in kaart brengen van het leren van leerlingen en leraren, de condities van leeromgevingen en het effect van de leerontwikkeling van leerlingen en teams. Teachers as Designers realiseren voor alle leerlingen ‘Verdiepend Leren’ door de transitie te maken van ‘lesgeven’ naar ‘het activeren van het leren' van individuele leerlingen’. Zij creëren een balans tussen cognitie en emotie; weten een weg te vinden tussen het ‘moeten’ en met plezier ‘effectief inzetten van tijd voor leren’. Teachers as Designers weten dat ‘als zij echt willen dat hun leerlingen leren; zij ook bereid moeten zijn om te luisteren naar ‘Students Voices’ en daarvan te leren. Daarbij willen we naar 'gepassionaliseerd leren'; leerlingen die vanuit intrinsieke flow en motivatie steeds mee willen leren en een bijdrage willen leveren aan de directe en indirecte wereld om hun heen.


“Leading Learners weten wat hun inspireert, motiveert en toekomstdromen zijn en nemen hier zelf de leiding in."

Students as Leading Learners

Leading Learners krijgen ruimte, verantwoordelijkheid en eigenaarschap m.b.t. het organiseren & het plannen van de resultaten van het eigen leerproces. Leading Learners weten wat hun inspireert, motiveert en wat hun toekomstdromen zijn en nemen -gesteund vanuit partnership met leraren- zelf de leiding hierin. Leading Learners hebben aandacht voor het ontwikkelen van metacognitie. Zij zijn zich bewust hoe je als persoon het beste leert en kunnen binnen een open leercultuur zelfvertrouwen ontwikkelen waarin hun talent en kracht het uitgangspunt is. Zij zijn vanuit een intrinsieke flow en als Triple Loop Learners gemotiveerd om steeds vanuit samenwerking en creatie met leerlingen, leraren en andere leerpartners complexe vraagstukken te exploreren en samen op te lossen. Students as Leading Learners zijn positief en flexibel, hebben doorzettingsvermogen, kunnen kennis toepassen, abstract denken en complexe vraagstukken oplossen. Ze zetten ICT effectief in, hebben een Global Growth Mindset, kunnen samenwerken & effectief communiceren: kortom, ze beheersen de Deep Learning Skills!


“Schoolteams realiseren succesvolle transities door bewust de kennis van veranderkunde en de kracht van een versterkt innovatief vermogen in te zetten!"

School as a Learning Studio

Schools as Learning Studio’s gaan als basisattitude uit van ‘Distributive Leadership. Zij zijn er van overtuigd dat, juist in organisaties gericht op het leren van kinderen, het essentieel is leiderschap te modeleren dat ‘uitgaat van verantwoordelijkheid voor het rendement door iedereen’. Schoolteams realiseren succesvolle transities door bewust de kennis van veranderkunde en de kracht van ‘Capacity Building’ als hefbomen in te zetten. Learning Studio’s zijn scholen die pedagogisch partnership tussen leraren, tussen leerlingen, en tussen leraren én leerlingen, bewust hebben vormgeven om het leerrendement gezamenlijk te verbeteren. School as Learning Studio’s maken het leren van leerlingen en hun eigen werkinhoud aantrekkelijker en effectiever met een flink impuls door het inzetten van ‘Digital Tools & Resources’. Teams zoeken naar partners buiten de school die het halen van doelstellingen ondersteunen en met inzet van ICT wordt de voortgang van het leren van leerlingen automatisch op maat begeleid, geregistreerd en 24-7 beschikbaar gemaakt!

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? We vertellen u graag meer!

U kunt ons bereiken via:

0031(0)648.763.338


We kijken er naar uit u te ontmoeten!39 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page