top of page

Onderzoeksaanpak

Data Ware House 

Data Verzamelen

Welke sturingsinformatie hebben wij in Overheid en Onderwijs nu echt nodig? Is de sturings- informatie te relateren aan de doelen die we willen bereiken? Zijn we ten alle tijde goed voorbereid op tussentijdse evaluaties? Hoe wordt informatie overzichtelijk beschikbaar gesteld aan de gebruikers? Ondersteunt de sturingsinformatie de indicatie van risico’s en het vermogen om te verbeteren? Het klinkt eenvoudiger dan het is.

 

Om antwoord te geven op bovenstaande vraag stukken is informatie uit data nodig. Iedere organisatie heeft veel data beschikbaar. Vaak is onduidelijk welke databronnen beschikbaar zijn, hoe te ontsluiten en wat de mogelijkheden zijn om deze bronnen te analyseren.

 

Turning Learning Analytics maakt inzichtelijk hoe deze data gebruikt kan worden om prestaties te verbeteren. Informatie wordt samengesteld uit interne en externe data. Bronnen kenmerken zich door een grote verscheidenheid in omvang, definitie, techniek, beschikbaarheid en kwaliteit. De data wordt opgeslagen in een Data Ware House. Samen met u wordt een plan van aanpak gemaakt en bepaald welke databronnen voor u  relevant zijn en hoe wij deze aan elkaar kunnen koppelen. 

Stock Market Onderaan
vGmzhr_w.jpeg

Learning Analytics

Analyse en Rapportage

Bent u benieuwd welke informatie in data van uw organisatie  verscholen ligt? En wilt u hiermee concreet aan de slag?

 

Turning Learning Analytics verbetert prestaties binnen overheid en onderwijs door alle beschikbare informatie binnen én buiten de organisatie slim te analyseren en nieuwe informatie aan het licht te brengen. Met econometristen, specialisten op het gebied van data en kunstmatige intelligentie, economische bedrijfs-consultants en organisatiedeskundigen, gaan wij op zoek naar verborgen inzichten.

 

Het team van specialisten zoekt uit welke algoritmen het beste passen bij de gegeven vraagstukken. De in het Data Ware House opgeslagen data leidt tot een rapportage, presentatie en dashboard waar u op korte termijn direct mee aan de slag kunt. 

Machine Learning 

Algoritmes inzetten

voor de toekomst  

In het Data Ware House kan ook voor langere periodes data van uw schoolbestuur en andere schoolbesturen, verzameld worden. Door gebruik te maken van data, statistiek en algoritmen, komen wij tot steeds meer inzicht en betrouwbare voorspellingen voor onderwijs.

De onderwijs- en organisatiedeskundige analyseert samen met de data analist deze gegevens en zoekt naar modellen welke als langere termijn oplossingen in praktijk gebracht kunnen worden. Al deze zaken staan bekend onder de term Machine Learning. Deep Learning is een onderdeel van Machine Learning, gebaseerd op neurale netwerken. Er zijn talloze voorbeelden van Deep Learning waarbij de technologie het menselijke brein moeiteloos verslaat. Voor overheid en onderwijs zou Machine Learning en Deep Learning een doorbraak kunnen betekenen.

 

Hierbij kunt u voor Overheid denken aan het in kaart brengen van de voortgang op uw ambities uit het coalitie-akkoord of tevredenheid rondom geleverde dienstverlening, wachtlijsten rondom de WMO,  woonwensen van inwoners,  handhavings-data, enz. 

Voor Onderwijs zou u kunnen denken aan het in kaart brengen van onderwijs-leerrendement, referentiewaarden, instroom en doorstroom, professioneel bewustzijn, externe waarderingen, enz.  

Voor zowel Overheid als Onderwijs zou u kunnen denken aan de groei van het innovatief vermogen binnen uw organisatie, een voorspelling van ontwikkeling van professionals, koppeling tussen competenties en groei van leiderschap, of het voorspellen op welke onderdelen en wanneer meer actie en begeleiding nodig is. 

Verlichte structuur
Afbeelding1_edited.png

Intelligent Board Solutions

Zelf vervolg rapportages creëren 

Turning Learning Analytics gaat aan de slag met beschikbare interne en externe databronnen. Het geeft inzicht in kwaliteit op een breed aantal indicatoren, en laat zien welke risico’s aan te duiden zijn. Maar het geeft ook nieuwe inzichten en oplossingen die in de data verscholen zitten.  

 

Turning Learning Analytics helpt bij het overbruggen van de kloof tussen de overvloed aan data en gedegen management informatie. Dit doen wij door aanbieden van flexibele management dashboards en inzichtelijke rapportages. Wij zorgen voor de informatie waarop u kunt sturen. Turning Learning Analytics biedt Intelligence Solutions. Het zet gestructureerde data om tot bruikbare informatie waarmee u verbeteringen kan doorvoeren.  

 

Maar hier houdt het echter niet op. Wij dragen graag onze kennis, energie en passie voor overheid, onderwijs en data over.  Zodat u binnen uw organisatie, vanuit de aangereikte heldere en inzichtelijke rapportages, zelf aan de slag kunt. Werken met de dashboards stimuleren de onderzoekende cultuur binnen uw organisatie. Met een gevulde Data Ware House en de, voor u ingerichte dashboards, kunt u zelf uw gegevens actualiseren en vervolgpresentaties en/of -rapportages maken.  Het op opleiden tot ‘Deep Learning Measure Leaders’, hoort hierbij tot de mogelijkheden. 

bottom of page