top of page

Turning Learning Analytics

Turning Learning Analytics helpt organisaties bij het verzamelen, meten, analyseren en rapporteren van gegevens. Wij helpen u graag een totaaloverzicht te verkrijgen over data die u belangrijk vindt. Informatie die er echt toe doet, doordat deze gebaseerd op de praktijk van uw organisatie. En u verder helpt om volgende stappen te zetten.

Hoe het werkt

Wat we doen
 

Turning Learning heeft in de loop van de jaren een representatief onderzoeks-portfolio opgebouwd. Alle onderzoeken zijn waarderend van aard en geven een ontwikkel perspectief aan, zodat u ook écht wat aan de data heeft. Of het nu gaat om in kaart brengen van leiderschapscompetenties, professionele vaardigheden, innovatieve vermogen, toekomstgerichte competenties of leerrendement;  inzicht en overzicht helpt u verder!  Ons aanbod wordt dagelijks geoptimaliseerd, is gebruikersvriendelijk en via onze app gemakkelijk toegankelijk. Kijk snel naar onze werkwijze en het aanbod!

Afbeelding1_edited.png

Kengetallen en Risico Indicatie 

Bestuursgegevens 

Bent u benieuwd relevante informatie die in de data van uw scholen en schoolbestuur verscholen liggen? En wilt u hiermee concreet aan de slag? Turning Learning biedt met de Board Audit aan die u het inzicht geeft om de juiste bestuurlijke keuzes te maken.  

 

Onderwijs is een complex systeem. Het heeft met vele interne en externe indicatoren te maken die continue de dagelijkse kwaliteit beïnvloeden. Besturen is een complexe opdracht en gaat verder dan het beheren van financiën en toezien op onderwijskwaliteit. Het behelst een breder spectrum waarbij het niet gaat om de beste te willen zijn, maar wel om het beste onderwijs te willen bieden. 

 

Door met data relevante onderdelen in kaart te brengen en aan elkaar te verbinden wordt complexiteit inzichtelijker. Wanneer complexiteit inzichtelijker wordt is het gemakkelijker om keuzes te maken op welke onderdelen besturen willen uitblinken, ontwikkeling willen stimuleren en kwaliteitsrisico’s wil terugdringen.

 

Turning Learning Analytics brengt voor u Bestuurlijke Gegevens en Risico Indicatoren in kaart. Hiermee heeft u bestuurlijk overzicht op Kengetallen, Onderwijsrendement, Professionele Ontwikkeling, Onderwijskwaliteit en Onderwijs Innovatie.    Deze dataverzameling kan uitgebreid worden met Financiën, Good Governance, Leiderschapsontwikkeling,  Sociale Veiligheid en welbevinden en toekomstgerichte vaardigheden van docenten en leerlingen. U kunt hiervoor door u gebruikte onderzoeksmethodes inzetten, of werken met onze methodieken. 

 

Referentieniveaus en Tussendoelen

Onderwijsrendement  

Wilt u op elk moment  een overzicht hebben van de onderwijsresultaten binnen uw organisatie en weten hoe scholen zich verhouden ten opzichte van collega's uit dezelfde schoolgroep? Hoe het rendement zich verhoudt ten opzichte van de door u bepaalde ambities? En welke scholen onder, naar of boven verwachting presteren? Wilt u een overzicht van de risico's zodat u tijdig kunt ondersteunen of bijsturen?

 

Turning Learning Analytics brengt doorstroom-opbrengsten (eindopbrengsten) van uw scholen in kaart. Het geeft u inzicht in de referentie niveaus op scholen, vergeleken met landelijke signaleringswaarden én een vergelijking met scholen in dezelfde school weging. Het laat u zien hoeveel leerlingen de referentieniveaus niet gehaald hebben en welk percentage leerlingen de fundamentele niveaus en de hogere niveaus gehaald hebben. Het dashboard en de rapportage geven u daarnaast inzicht in doorstoom en een vergelijking van de school adviezen in relatie tot de gehaalde hogere referentie niveaus. Turning Learning Analytics voorziet in een systeem die vaardigheidsscores behorende bij de tussenopbrengsten, kan koppelen aan de schoolweging.   Aanvullend aan deze weergave bepalen we samen met uw bestuurlijke ambitie en zetten deze om in een norm.

Door onze rekenmodellen en de overzichtelijke weergave in de rapportage en het dashboard kunt u als bestuur zien hoeveel rendement er op uw scholen is en of onderwijsachterstand te legitimeren is door de schoolweging. Het geeft u als schoolbestuur een sturingsinstrument waarmee u inzichtelijk kunnen maken welke scholen een hoge of lage leerwinst behalen, en welke scholen uw bestuurlijke aandacht vragen.

Beoordelingen%20kwaliteit_edited.jpg

Inspectiewaarderingen en Zelfevaluaties

Beoordeling Kwaliteit

Turning Learning Analytics gaat aan de slag met beschikbare interne en externe databronnen.

Het geeft inzicht in kwaliteit op een breed aantal indicatoren, en laat zien welke risico’s aan te duiden zijn. Maar het geeft ook nieuwe inzichten en oplossingen die in de data verscholen zitten.  

 

Turning Learning Analytics helpt bij het overbruggen

van de kloof tussen de overvloed aan data en

gedegen managementinformatie. Dit doen wij door het aanbieden van flexibele management dashboards en inzichtelijke rapportages. Wij zorgen voor de informatie waarop u kunt sturen. Turning Learning Analytics biedt Intelligence Solutions. Het zet gestructureerde data om tot bruikbare informatie waarmee scholen snel verbeteringen door kunnen voeren. 

 

Maar hier houdt het echter niet op; Wij dragen graag de kennis, energie en onze passie voor onderwijs en data over, zodat debinnen uw organisatie! Vanuit de aangereikte heldere en inzichtelijke rapportages en dashboards hopen wij een bron te hebben gelegd voor een onderzoekende cultuur binnen uw organisatie. Met een gevulde Data Ware House en de, voor uw bestuur ingerichte dashboards, kunt u zelf uw gegevens actualiseren en vervolgpresentaties en/of -rapportages maken.  Het op bestuursniveau opleiden tot ‘Deep Learning Measure Leaders’, hoort hierbij tot de mogelijkheden. 

bottom of page