top of page
Afbeelding1.png

Programma's en Onderzoek 

 

Inspirerend besturen

 

College's van Bestuur

Bovenschools Management

Strategisch beleidsmedewerkers

Als College van Bestuur, Bovenschools Management en Strategische beleidsmedewerker weet u  als geen ander dat continue kwaliteit en innovatie alleen tot stand komt door inzet van velen. Maar hoe zorgt u dat u minimum kwaliteit kunt garanderen en tegelijkertijd uw  onderwijs-aanbod  up-to-date en actueel is? Is uw organisatie ambi-dexter genoeg; is zij effectief én innovatief? Onze programma's en onderzoeken en audits kunnen u hiermee helpen.

Inspirerend Besturen met  uitdagende Programma's

Onze programma's zijn gericht ontwikkelen van leiderschap. Wat zijn de strategische vraagstukken waar u voor staat, hoe kunt u inspirerend besturen en échte samenwerking binnen uw organisatie stimuleren?  Turning Learning werkt  in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit aan een Executive Leergang Deep Learning. In de Boardroom  'Imagne Beyond'  wordt u uitgenodigd  verder te kijken en uitgedaagd om mee te denken over  de  'Big Questions' waar we als wereld en ook u als bestuurder me geconfronteerd wordt. 

Bewust Besturen met onderzoek en audits

Samen met u bepalen welke gegevens relevant zijn en kunnen we actuele parameters over kwaliteit, leiderschap, competentie ontwikkeling,  leerrendement en innovatief en veranderend vermogen binnen uw organisatie in kaart brengen. Want pas als u weet waar de kracht van uw organisatie zit, kunt u zich weer focussen op inspirerend leiderschap en kunt u anderen in hun kracht zetten! 

Programma's 

Turning Learning Analytics helpt schoolbesturen en scholen  uit het Onderwijs bij het verzamelen, meten, analyseren en rapporteren van gegevens over lerenden en hun context, met als doel het leren en de omgevingen waarin het plaatsvindt te begrijpen, mogelijke risicos's te duiden en leercontexten te optimaliseren.

Machine Learning 

Algoritmes inzetten

voor de toekomst  

In het Data Ware House kan ook voor langere periodes data van uw schoolbestuur en andere schoolbesturen, verzameld worden. Door gebruik te maken van data, statistiek en algoritmen, komen wij tot steeds meer inzicht en betrouwbare voorspellingen voor onderwijs.

De onderwijs- en organisatiedeskundige analyseert samen met de data analist deze gegevens en zoekt naar modellen welke als langere termijn oplossingen in praktijk gebracht kunnen worden. Al deze zaken staan bekend onder de term Machine Learning. Deep Learning is een onderdeel van Machine Learning, gebaseerd op neurale netwerken. Er zijn talloze voorbeelden van Deep Learning waarbij de technologie het menselijke brein

moeiteloos verslaat. Voor onderwijs zou Machine Learning en Deep Learning een doorbraak kunnen betekenen.

 

Hierbij kunt u denken aan de groei van het innovatief vermogen binnen de school, een voorspelling van leerrendement en ontwikkeling van onderwijs professionals, de koppeling tussen competenties en groei van leiderschap, vakmanschap, opleiding en leerrendement, of het voorspellen op welke onderdelen en wanneer meer onderwijsbegeleiding nodig is. 

Intelligent Board Solutions

Zelf vervolg presentaties creëren 

Turning Learning Analytics gaat aan de slag met beschikbare interne en externe databronnen.

Het geeft inzicht in kwaliteit op een breed aantal indicatoren, en laat zien welke risico’s aan te duiden zijn. Maar het geeft ook nieuwe inzichten en oplossingen die in de data verscholen zitten.  

 

Turning Learning Analytics helpt bij het overbruggen

van de kloof tussen de overvloed aan data en

gedegen managementinformatie. Dit doen wij door het aanbieden van flexibele management dashboards en inzichtelijke rapportages. Wij zorgen voor de informatie waarop u kunt sturen. Turning Learning Analytics biedt Intelligence Solutions. Het zet gestructureerde data om tot bruikbare informatie waarmee scholen snel verbeteringen door kunnen voeren. 

 

Maar hier houdt het echter niet op; Wij dragen graag de kennis, energie en onze passie voor onderwijs en data over, zodat debinnen uw organisatie! Vanuit de aangereikte heldere en inzichtelijke rapportages en dashboards hopen wij een bron te hebben gelegd voor een onderzoekende cultuur binnen uw organisatie. Met een gevulde Data Ware House en de, voor uw bestuur ingerichte dashboards, kunt u zelf uw gegevens actualiseren en vervolgpresentaties en/of -rapportages maken.  Het op bestuursniveau opleiden tot ‘Deep Learning Measure Leaders’, hoort hierbij tot de mogelijkheden. 

Onderzoeksportfolio

Turning Learning Analytics heeft in de loop van de jaren           een representatief onderzoeks-portfolio opgebouwd. 

 

Alle onderzoeken zijn waarderend van aard en geven een ontwikkel perspectief aan, zodat u ook écht wat aan de data heeft. Of het nu gaat om in kaart brengen van leiderschapscompetenties, professionele vaardigheden, innovatieve vermogen, toekomstgerichte competenties of leer rendement;  inzicht en overzicht helpt u verder!  Ons aanbod wordt dagelijks geoptimaliseerd, is gebruikersvriendelijk en via onze app gemakkelijk toegankelijk. Kijk snel naar onze werkwijze en het aanbod!

bottom of page