top of page

Deep Learning Succes Scan

Bent u op zoek naar een verhelderend instrument waarmee u de complexe ontwikkeling naar Verdiepend Leren inzichtelijk maakt? Bent u benieuwd wat uw volgende ontwikkel stappen kunnen zijn? De Deep Learning Succes Scan geeft u de handvaten die u nodig heeft.

Deep Learning Succes Scan

De Deep Learning Succes Scan is ontwikkeld ter monitoring van de ontwikkeling van leren leren binnen scholen. Het invullen van de Succes Scan is een opstart voor een dialoog binnen de teams en geeft aanleiding tot analyse, reflectie en feedback. Het nodigt ieder uit na te denken over het creëren van een synergie tussen het ‘leren leren van leerlingen’ en het ‘leren leren van leerkrachten’.

De Succes Scan wordt ingezet ter onderbouwing, verantwoording en ambitiebepaling van organisatie doelstellingen en ontwikkeling. De successcan is gebaseerd op de Taxonomie van Leren, uitgewerkt in indicatoren. De indicatoren geven specifieke opbouwende ontwikkel stappen weer die professionals helpen in de ontwikkeling en groei.

bottom of page