top of page

Diep Leren Doelstelingen


Turning Learning representeert het wereldwijde partnerschap van ‘New Pedagogies for Deep Learning’ binnen Nederland. In Nederland kunnen geïnteresseerde scholen en schoolteams deelnemen om, via het delen van onderzoeks- en praktijkervaring, van en met elkaar te leren.


Diep Leren is 'Nu écht waar maken, wat we willen bereiken!"Deelnemende scholen maken gebruik van de internationale ‘Suite of Tools’ en een door speciaal voor Nederland en door Turning Learning ontwikkelde Toolkit. Scholen en schoolteams werken samen om veelbelovende nieuwe didactiek die dieper leren mogelijk maakt, vast te stellen, verder te ontwikkelen en binnen hun eigen context op te schalen."Wereldwijd hebben zich ondertussen meer dan 10 clusters in meer dan 10 verschillende landen aangesloten bij het partnerschap ‘Deep Learning."

Door deel te nemen aan NPDL bouwen scholen samen aan Diepe Leer Ervaringen binnen hun onderwijspraktijk die succesvol blijkt in onderzoekend en ontwerpend leren, maar ook uitdagende leeromgevingen en grotere betrokkenheid bij docenten en leerlingen faciliteert. Wereldwijd hebben zich ondertussen meer dan 10 clusters in meer dan 10 verschillende landen aangesloten bij het partnerschap ‘Deep Learning’, en met hen honderden scholen, duizenden leraren en honderdduizenden leerlingen. Samen is men binnen het partnerschap bezig met de transformatie van leren, waarbij de ‘Deep Learning Competenties’ de basis vormen. Met de 6 C's als uitgangspunt zoekt ieder individu zich een weg naar het echte leven, gebruikmakend van de kracht van ICT om zo eigen interesses en talenten te versterken.


"Het wereldwijde partnerschap beweegt van voorgenomen strategische beleidsontwikkeling naar een wereldwijd systeem-doorbrekende, daadwerkelijke innovatie en implementatie!" Met andere woorden; Nu écht waarmaken wat we willen bereiken!

New Pedagogies for Deep Learning is een wereldwijd partnerschap. Deelnemende nationale en internationale partners en scholen werken continu samen om met behulp van onderzoek en de meest innovatieve middelen, succesvolle praktijkervaringen aan te duiden die Diep Leren vormgeven. Het wereldwijde partnerschap beweegt van voorgenomen strategische beleidsontwikkeling naar een wereldwijd systeem- doorbrekende, daadwerkelijke innovatie en implementatie! Met andere woorden: Nu echt waar maken wat we willen bereiken!


“We bouwen voort op de schouders van anderen, zowel Internationaal als binnen Nederland." Wat werkte wel, wat werkte niet? Wat zijn ervaringen, materialen, en tools die gebouwd zijn om een brug te leggen tussen het Monidale doel en de Nederlandse praktijk?"

We bouwen hierbij voort op succeservaringen van innovatieve scholen die door het stimuleren van betrokkenheid van leerlingen, het organiseren en inrichten van effectieve lespraktijken en uitdagende lesomgevingen, ervaringen opgedaan hebben met Verdiepend Leren. Binnen het partnership verkennen deelnemers nieuwe werkvormen, nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe vormen van organiseren en stimuleren van informeel en formeel leren, die −binnen een door technologie ondersteunde samenleving− leiden tot optimaal leerrendement voor iedereen.


“Wij nodigen u uit deel te nemen aan een wereldwijde paradigmashift in het onderwijs"

Het NPDL Partnerschap nodigt partners uit om mede richting te geven aan een wereldwijde onderwijs paradigmashift. De intentie van het wereldwijde partnerschap is gericht op het opschalen en verduurzamen van deze succeservaringen, door deze om te zetten in breed toepasbare nieuwe modellen van leren. Deze zullen een solide wetenschappelijke basis vormen voor een effectieve en holistische onderwijstransitie.


“Onderwijs is de Toekomst van de Wereld. Diep Leren is de Toekomst van Onderwijs!"

Heeft u ambitie om het beste onderwijs te realiseren en wilt u daartoe innoveren? Stelt u samenwerken in nationale en internationale partnerships op prijs? Zou u samen met andere schoolbesturen en andere scholen in een Global Partnership uw innovatie vorm willen geven? Dan nodigen wij u graag uit deel te nemen aan New Pedagogies for Deep Learning. Ambitieuze besturen, scholen en instituten kunnen meedoen aan dit unieke transformatie traject wat een echte verandering binnen uw onderwijs realiseert.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? We vertellen u graag meer!

U kunt ons bereiken via:

0031(0)648.763.338


We kijken er naar uit u te ontmoeten!Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page