top of page

Diep Leren Motivatie

Bijgewerkt op: 24 jan.


New Pedagogies for Deep Learning is een uniek ambitieus en innovatief project om echt het verschil te maken! In dit wereldwijde partnerschap bundelen meer dan 1000 scholen hun kennis, kracht en energie om met elkaar de beweging naar Verdiepend Leren te maken.


"Diep Leren is "A Way of Life", het is de motivatie om écht het verschil te willen maken."Het NPDL-partnerschap geeft een organisatievorm die het leren van elkaar horizontaal, verticaal, digitaal, regionaal, nationaal en internationaal regisseert! Deelname aan het NPDL-partnerschap biedt een scala aan faciliteiten en mogelijkheden. Scholen kunnen rekenen op toegang tot materialen, bronnen, netwerken, coaching, training & ondersteuning, die helpen bij het ontwikkelen van de organisatie, de leraren en leerlingen.


"NPDL geeft concreet invulling aan Verdiepend Leren in de vorm van de zes C’s ."

Workshops. Idea Labs en Design Studio's Voor de ontwikkeling van Verdiepend Leren worden Workshops en Idea Labs georganiseerd. Deelnemers doen nieuwe kennis en ideeën op en zijn, ondersteund met onderzoek en feedback systemen, gefocust zijn op continue ontwikkeling. Scholen gaan in hun eigen scholen aan de slag in Design Studio's. Een Design Studio, bestaat uit een Studio leader, een Mesuere Leader, een Deep Learning Leader en Innovation Leader. Deelnemers zullen, gevoed door de de theoretische uitgangspunten van NPDL, verschillende IT-toepassingen, het leerrendement (6C's) en de inbreng en adviezen van leerlingen, Verdiepend Leren verder in Design Studio’s uitwerken. Verdiepende leertaken worden zo ontworpen dat ze de ontwikkeling van de 6 C's uitlokken en stimuleren. Enkele voorbeelden zijn: 2D simulaties, onderzoekend leren, gebruik van Mobile Devices, Serious Gaming, MOOCS etc. NPDL geeft concreet invulling aan Deep Learning in de vorm van de zes ‘C’s: Character, Critical thinking, Communication, Collaboration, Creativity & Citizenship. Voor iedere ’C’ zijn Learning Progressions omschreven, waarin wordt aangegeven hoe leerlingen zich op deze vaardigheden ontwikkelen. Scholen brengen de ontwikkeling van leerlingen op de 6C's via digitale toepassingen in kaart. Deelnemers presenteren aan het eind van elk deelname jaar tijdens een Learning Fair de NPDL-schoolopbrengsten.
"Diverse Programma faciliteiten kunnen ingezet worden om het realiseren van NPDL-doelstellingen optimaal te ondersteunen."

Programma keuze Afhankelijk van de intensiteit van de programmakeuze hebben scholen toegang tot faciliteiten om het realiseren van NPDL-doelstellingen optimaal te kunnen ondersteunen. Deze faciliteiten kunnen op individueel niveau (online) op schoolniveau (online of op locatie) in bestuursverband (op locatie of in Amsterdam) plaatsvinden. Samen met u maken we een maat-programma wat tegemoet komt aan uw beginsituatie en wensen. Met een (samengestelde) deelname-capaciteit van designteams uit 40 scholen, wordt een driejarig Nederlands Cluster gevormd. Cluster deelnemers kunnen participeren in drie tweedaagse Idea Labs per jaar, welke in Amsterdam of verschillende locaties in Nederland, België, of Europa, georganiseerd zullen worden. Een Idea Lab is een tweedaagse bijeenkomst gestoeld op uitwisseling van kennis, contact en inspiratie. Het Idea Lab is tevens het startpunt voor de ontwerp-cyclus in de Design Studio’s. Naast een lidmaatschap van het mondiale netwerk, behoort ook deelname aan internationale studiereizen tot de mogelijkheden.


"Scholen meten waar docenten en leerlingen staan in de ontwikkeling van Deep Learning Skills"

Onderzoek Gedurende het partnerschap wordt gemeten waar een school met zijn docenten en leerlingen staat in de ontwikkeling van de Learning Progression van Deep Learning Skills. Ook worden de ontworpen diepe leertaken op deze manier gewaardeerd om een relatie te leggen tussen het werk in de Design Studio’s en de ontwikkeling van de school. De school kan zo bepalen waar zij staat door zich (inter)nationaal te vergelijken met andere scholen binnen het mondiale partnerschap. Binnen de NL scholen wordt op landelijk, bestuurs- en schoolniveau onderzoek uitgevoerd naar de School Condities van Deep Leren (School Conditions Rubric), en de Learning Progressions van leerlingen. Aanvullend kan onderzoek uitgevoerd worden naar talent, kracht en ‘professional capital’ van leraren binnen uw bestuur en (school) organisatie. De Measure Leaders van de NPDL-scholen worden in Support Meetings meegenomen in de wijze waarop zij de ontwikkeling van Learning Progressions binnen de eigen school kunnen onderzoeken, alsmede de onderzoekmatige cultuur kunnen versterken.
"Het NPDL partnerschap biedt professionals de kans, een momentum te creëren en nieuwe partners uit alle delen van de wereld te ontmoeten, het wereldwijde partnership te ervaren en mee werken aan een wereldwijde transformatie van educatie. "

Global NPDL Partnerschap Scholen die ervoor kiezen om deel te nemen in het Internationale Partnerschap maken deel uit van de Global Learning Hub, waarin netwerken, kennis, ideeën, Good Practice en flow gedeeld worden. Binnen deze Community zijn contacten mogelijk tussen buitenlandse en Nederlandse partners en scholen. In de Global Hub kunnen scholen beschikken over recente internationale materialen, video's, tools, resources, rubrics & trainingsmaterialen voor leraren om waarmee het realiseren van de NPDL-doelstellingen, optimaal te kunnen ondersteunen en begeleiden. Deelnemers aan het Partnership kunnen tevens deelnemen aan het Internationale NPDL Global Learning Institute dat om de twee jaar op een andere plaats in de wereld georganiseerd wordt. In dit Global Learning Institute komen alle NPDL-clusters uit de USA, Canada, Uruguay, Finland, Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland bijeen om gezamenlijk binnen de NPDL Learning Community kennis te delen. Heeft u belangstelling? Het GLOBAL Learning Institute is een unieke kans voor innovatieve Nederlandse partners, bestuurders en Design Studio Leaders om een momentum te creëren en nieuwe partners uit alle delen van de wereld te ontmoeten, het wereldwijde partnership te ervaren en mee werken aan een wereldwijde transformatie van educatie.
40 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page