top of page
iStock-470120488.jpg

Onderzoeksportfolio

Turning Learning Analytics heeft in de loop van de jaren           een representatief onderzoeks-portfolio opgebouwd. 

 

Alle onderzoeken zijn waarderend van aard en geven een ontwikkel perspectief aan, zodat u ook écht wat aan de data heeft. Of het nu gaat om in kaart brengen van leiderschapscompetenties, professionele vaardigheden, innovatieve vermogen, toekomstgerichte competenties of leer rendement;  inzicht en overzicht helpt u verder!  Ons aanbod wordt dagelijks geoptimaliseerd, is gebruikersvriendelijk en via onze app gemakkelijk toegankelijk. Kijk snel naar onze werkwijze en het aanbod!

Voor Wie 

Turning Learning Analytics helpt schoolbesturen en scholen  uit het Onderwijs bij het verzamelen, meten, analyseren en rapporteren van gegevens over lerenden en hun context, met als doel het leren en de omgevingen waarin het plaatsvindt te begrijpen, mogelijke risicos's te duiden en leercontexten te optimaliseren.

Data Ware House 

Data Verzamelen

Welke sturingsinformatie hebben wij in het Onderwijs nu echt nodig? Is de sturings- informatie te relateren aan de doelen die het CvB en Toezichthouders willen bereiken? Zijn we ten alle tijde goed voorbereid op de komst van de inspectie? Hoe wordt informatie overzichtelijk beschikbaar gesteld aan de gebruikers? Ondersteunt de sturings-informatie de indicatie van risico’s en het vermogen om te verbeteren? Het klinkt eenvoudiger dan het is.

 

Om antwoord te geven op bovenstaande vraag stukken is informatie uit data nodig. Iedere organisatie heeft veel data beschikbaar. Vaak is onduidelijk welke databronnen beschikbaar zijn, hoe te ontsluiten en wat de mogelijkheden zijn om deze bronnen te analyseren.

 

Turning Learning Analytics maakt inzichtelijk hoe deze data gebruikt kan worden om prestaties te verbeteren. Informatie wordt samengesteld uit interne en externe data. Bronnen kenmerken zich door een grote verscheidenheid in omvang, definitie, techniek, beschikbaarheid en kwaliteit. De data wordt opgeslagen in een Data Ware House. Samen met u wordt een plan van aanpak gemaakt en bepaald welke databronnen voor uw onderwijs relevant zijn en hoe wij deze aan elkaar kunnen koppelen. 

Stock Market Onderaan

Machine Learning 

Algoritmes inzetten

voor de toekomst  

In het Data Ware House kan ook voor langere periodes data van uw schoolbestuur en andere schoolbesturen, verzameld worden. Door gebruik te maken van data, statistiek en algoritmen, komen wij tot steeds meer inzicht en betrouwbare voorspellingen voor onderwijs.

De onderwijs- en organisatiedeskundige analyseert samen met de data analist deze gegevens en zoekt naar modellen welke als langere termijn oplossingen in praktijk gebracht kunnen worden. Al deze zaken staan bekend onder de term Machine Learning. Deep Learning is een onderdeel van Machine Learning, gebaseerd op neurale netwerken. Er zijn talloze voorbeelden van Deep Learning waarbij de technologie het menselijke brein

moeiteloos verslaat. Voor onderwijs zou Machine Learning en Deep Learning een doorbraak kunnen betekenen.

 

Hierbij kunt u denken aan de groei van het innovatief vermogen binnen de school, een voorspelling van leerrendement en ontwikkeling van onderwijs professionals, de koppeling tussen competenties en groei van leiderschap, vakmanschap, opleiding en leerrendement, of het voorspellen op welke onderdelen en wanneer meer onderwijsbegeleiding nodig is. 

Verlichte structuur
vGmzhr_w.jpeg

Learning Analytics

Analyse en Rapportage

Bent u benieuwd welke informatie in de data van uw schoolbestuur verscholen ligt? En wilt u hiermee concreet aan de slag?

 

Turning Learning Analytics verbetert prestaties binnen onderwijs door alle beschikbare informatie binnen én buiten de organisatie slim te analyseren en nieuwe informatie aan het licht te brengen. Met econometristen, specialisten op het gebied van data en kunstmatige intelligentie, economische bedrijfsconsultants en onderwijs- en organisatiedeskundigen, gaan wij op zoek naar verborgen inzichten.

 

Het team van specialisten zoekt uit welke algoritmen het beste passen bij de gegeven vraagstukken. De in het Data Ware House opgeslagen data leidt tot een rapportage, presentatie en dashboard waar u op korte termijn direct mee aan de slag kunt. 

Intelligent Board Solutions

Zelf vervolg presentaties creëren 

Turning Learning Analytics gaat aan de slag met beschikbare interne en externe databronnen.

Het geeft inzicht in kwaliteit op een breed aantal indicatoren, en laat zien welke risico’s aan te duiden zijn. Maar het geeft ook nieuwe inzichten en oplossingen die in de data verscholen zitten.  

 

Turning Learning Analytics helpt bij het overbruggen

van de kloof tussen de overvloed aan data en

gedegen managementinformatie. Dit doen wij door het aanbieden van flexibele management dashboards en inzichtelijke rapportages. Wij zorgen voor de informatie waarop u kunt sturen. Turning Learning Analytics biedt Intelligence Solutions. Het zet gestructureerde data om tot bruikbare informatie waarmee scholen snel verbeteringen door kunnen voeren. 

 

Maar hier houdt het echter niet op; Wij dragen graag de kennis, energie en onze passie voor onderwijs en data over, zodat debinnen uw organisatie! Vanuit de aangereikte heldere en inzichtelijke rapportages en dashboards hopen wij een bron te hebben gelegd voor een onderzoekende cultuur binnen uw organisatie. Met een gevulde Data Ware House en de, voor uw bestuur ingerichte dashboards, kunt u zelf uw gegevens actualiseren en vervolgpresentaties en/of -rapportages maken.  Het op bestuursniveau opleiden tot ‘Deep Learning Measure Leaders’, hoort hierbij tot de mogelijkheden. 

bottom of page